Κατάστημα Δάφνης - Διαγωνισμός

Διάρκεια διενέργειας διαγωνισμού από 27/11/2017 έως και 29/12/2017 στα ΑγνοMarket Meat Δάφνης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

  1. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας στο έντυπο συμμετοχής και ρίξτε το στις ειδικές κάλπες που υπάρχουν στο κατάστημα ΑγνοMarket Meat Δάφνης.
  2. Τα δελτία που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία θα θεωρούνται άκυρα.
  3. Ισχύει μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο. Σε περίπτωση που βρεθεί επιπλέον δελτίο συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία, θα θεωρηθεί αυτομάτως άκυρο.
  4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτεί την αγορά προϊόντων.
  5. Κατόπιν κλήρωσης, 5 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από 1 tablet, 10 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από ένα μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων Ελαιόλαδο ΑγνοMarket Meat και 50 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή ΑγνοMarket Meat των είκοσι (20) ευρώ.
  6. Την Παρασκευή 29/12/2017 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στο κατάστημα της Δάφνης για την ανάδειξη των νικητών.
  7. Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιηθεί από το κατάστημα ΑγνοMarket Meat Δάφνης -Παπαναστασίου 4.

Όροι Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΕΒΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ», (εφεξής η «Αγνοmarket-meat»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Θεομήτορος, αριθμός 50, με ΑΦΜ 094531947, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων είναι απολύτως ασφαλή και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία με τους νικητές ή νέες ενδεχόμενες διαγωνιστικές ενέργειες και προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Αγνοmarket-meat διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν παραλάβει το δώρο του μέχρι και τις 31/1/2018, τότε χάνει κάθε δικαίωμά του για διεκδίκηση του δώρου, το οποίο απόλλυται οριστικά για το νικητή και η εταιρεία μπορεί να διαθέσει το αντίστοιχο δώρο κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση της, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τη μη απόδοση των μη αναζητηθέντων από τον δικαιούχο του δώρου.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα ούτε να ανταλλαγεί με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας. Το δώρο δεν δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικώς και παραλαμβάνεται μόνο από τα καταστήματα Αγνοmarket-meat. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.